Dział zarządzania cmentarzami zajmuje się:

 

opieką komunalną nad cmentarzem komunalnym w Tworogu,

opieką komunalną nad cmentarzem komunalnym w Boruszowicach,

prowadzeniem ksiąg cmentarnych,

prowadzeniem ewidencji zmarłych,

pobieranie opłat za miejsce na cmentarzu.

 

W razie zgonu, w pokoju nr 10 można załatwić wszystkie formalności związane z pochówkiem.

 

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu ul. Zamkowa 16 jako Zarządca Cmentarzy Komunalnych w Tworogu i Boruszowicach informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz pkt. V Regulaminu Cmentarzy począwszy od roku 2006 upływa okres 20 lat uiszczenia opłat za miejsce na cmentarzach Komunalnych w Tworogu oraz Boruszowicach w związku z powyższym prosimy zainteresowanych o zgłoszenie się do siedziby Zakładu celem uiszczenia opłaty za groby swoich bliskich na kolejne lata.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 381 00 50.
Po upływie terminu możliwość opłaty za grób zostanie przeprowadzona jego likwidacja.
Okres umożliwiający dokonanie opłaty to 1 rok po upływie terminu ważności opłacenia miejsca na cmentarzach komunalnych.

Wysokość opłat na poszczególne okresy od kolejnych rezerwacji:
- rezerwacja na okres   5 lat – 120 złotych +8% VAT
- rezerwacja na okres 10 lat – 216 złotych +8% VAT
- rezerwacja na okres 15 lat – 300 złotych +8% VAT
- rezerwacja na okres 20 lat – 420 złotych +8% VAT

 

Cennik usług:

 
 

GROBY ZWYKŁE:

opłata za miejsce pojedyncze                 
opłata za miejsce głębinowe podwójne  
opłata za miejsce podwójne                   
opłata za miejsce dla dziecka                      

300

390 zł

530 zł

180 zł

 

GROBY MUROWANE:

opłata za miejsce pojedyncze                
oplata za miejsce głębinowe podwójne  
opłata za miejsce podwójne                   
oplata za miejsce dla dziecka                   

600 zł

800 zł

900

390 zł

 

GROBY RODZINNE:

opłata za grób rodzinny

1300 zł
 

MIEJSCA DLA URN:

opłata za miejsce (1m x 1m x 1m)
opłata za miejsce w kolumbarium na 20 lat
rezerwacja niszy w kolumbarium na 20 lat

  300 zł
1800 zł
2500 zł

(każde następne dochowanie urny nie powoduje przedłużenia terminu dysponowania niszą w kolumbarium)

 

OPŁATA DODATKOWA:

za ustawienie nagrobka pojedynczego - 5% wartości nagrobka, jednak nie mniej niż 400 zł
za ustawienie nagrobka podwójnego - 5% wartości nagrobka, jednak nie mniej niż 750 zł

za ustawienie nagrobka na grobowcu - 5% wartości nagrobka, jednak nie mniej niż 1000 zł

zaliczka na poczet ustawionego pomnika na miejscu dla dziecka - 5% wartości nagrobka, jednak nie mniej niż 400zł
za ustawienie płyty nagrobkowej nad miejscem (1m x 1m) dla urny 300 zł
za rezerwację miejsca:

   - 850 zł - grób pojedynczy/głębinowy

   - 1.700 zł - miejsce podwójne

   - 700 zł - miejsce dla dziecka

   - 1.800 zł - grób rodzinny: 3 miejsca

   - 2.300 zł - rezerwacja pod grobowiec: 4-6 miejsc

wjazd na teren cmentarza (opłata jednorazowa) 50 zł
utwardzenie przy grobie 10 zł

* do powyższego cennika należy doliczyć podatek VAT

* opłaty pobiera się na okres 20 letni licząc od dnia dokonania wpłaty

 

Zdjęcia

 
Cmentarz w Tworogu  Cmentarz w Tworogu
Cmentarz w Boruszowicach  Cmentarz w Boruszowicach
 

Pliki do pobrania

Regulamin cmentarza komunalnego