Charakterystyka firmy

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. jest komunalną spółką prawa handlowego, w której 100 % udziałów posiada gmina Tworóg. Zakład powstał na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/278/97 z dnia 14 marca 1997 w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz wpisu do Rejestru Handlowego Sądu Rejestrowego w Katowicach, pod nr RHB 15834. Jest spółką prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarządem kieruje Prezes.

Zarząd spółki stanowią:

prezes_zuk_tworóg

Prezes Zarządu

mgr inż. Adam Chmiel​

prokurent-zuk-tworóg

Prokurent / główna księgowa​

mgr Urszula Walos

Organem kontrolnym spółki jest Rada Nadzorcza w skład której wchodzą:

1) mgr Ryszard Krawczyk – przewodniczący,
2) mgr inż. Jacek Mszyca– z-ca przewodniczącego,
3) Joachim Imach – członek

Na Zgromadzeniu  Wspólników właściciela  reprezentuje Wójt Gminy Tworóg mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź.
Wójt Gminy Tworóg

Wójt Gminy Tworóg

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Close Menu
Skip to content