Zakres działalności

Spółka zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na terenie gminy Tworóg i gmin ościennych.
Do usług tych można zaliczyć:

 • zaopatrzenie w wodę,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • wywóz odpadów stałych i nieczystości płynnych,
 • budowa i remonty sieci oraz przyłączy wod.-kan.,
 • roboty instalacyjne (sanitarne, elektryczne),
 • roboty brukarskie,
 • usługi oczyszczania ulic i terenów,
 • zimowe utrzymanie ulic i placów,
 • konserwacja terenów zielonych,
 • roboty remontowe mieszkań i budynków,
 • administrowanie budynkami,
 • zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
 • zarządzanie ośrodkiem wypoczynkowym wraz z kąpieliskiem,
 • usługi transportowe,
 • wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą.
Close Menu
Skip to content