Wodociągi i kanalizacja
Zobacz więcej »
Wyniki badań wody
Zobacz więcej »
Poprzedni
Następny

Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach

Informujemy, że ZUK Tworóg w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18 otrzyma dofinansowanie na zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i budową sieci” Wartość projektu ogółem:  4 158 937,30 zł Wartość kosztów kwalifikowanych: 2

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE – OTWARCIE OFERT

Dotyczy postępowa nia o udzielenie zamówienia pn: „Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach”Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje następujące informacje:I. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZUK -Tworóg Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Instalacje fotowoltaiczne dla Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Tworogu”. Termin składania ofert – 15.10.2019 r. godz. 10:00 Osoba do kontaktu: Marek Żelosko 693 620 728 Szczegóły: www.bip.zuk-tworog.lo.pl

Czytaj więcej »

Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach

Informujemy, że ZUK Tworóg w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18 otrzyma dofinansowanie na zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i budową sieci” Wartość projektu ogółem:  4 158 937,30 zł Wartość kosztów kwalifikowanych: 2

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE – OTWARCIE OFERT

Dotyczy postępowa nia o udzielenie zamówienia pn: „Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach”Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje następujące informacje:I. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZUK -Tworóg Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Instalacje fotowoltaiczne dla Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Tworogu”. Termin składania ofert – 15.10.2019 r. godz. 10:00 Osoba do kontaktu: Marek Żelosko 693 620 728 Szczegóły: www.bip.zuk-tworog.lo.pl

Czytaj więcej »

Zobacz wszystkie aktualności.

O nas

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. jest komunalną spółką prawa handlowego, w której 100 % udziałów posiada gmina Tworóg.

Zakład powstał na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/278/97 z dnia 14 marca 1997 w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz wpisu do Rejestru Handlowego Sądu Rejestrowego w Katowicach, pod nr RHB 15834.

Jest spółką prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarządem kieruje Prezes.