Cmentarze komunalne

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. sprawuje zarząd nad cmentarzami komunalnymi w Tworogu przy ul. Kochanowskiego i w Boruszowicach przy ul. Kaletańskiej. Zadaniem Zakładu jest zachowanie porządku i dbałość o estetykę cmentarzy, które stanowią miejsce pamięci o naszych najbliższych.

Dział zarządzania cmentarzami zajmuje się:

  • prowadzeniem ksiąg cmentarnych,
  • prowadzeniem ewidencji zmarłych,
  • pobieraniem opłat cmentarnych.

Wszelkie formalności związane z pochówkiem można załatwić w siedzibie ZUK Tworóg Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 16 w pokoju nr 12, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500.

Dokumenty niezbędne do organizacji pochówku:

  • akt zgonu – wydaje Urząd Stanu Cywilnego,
  • część przeznaczona dla administracji cmentarza – wydaje Urząd Stanu Cywilnego,
  • karta zgonu – wydaje lekarz orzekający zgon.

PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI GROBÓW

Przypominamy osobom, których bliscy są pochowani na Cmentarzach Komunalnych na terenie Gminy Tworóg o konieczności wnoszenia opłat z tytułu przedłużania ważności zachowania grobów.

Zgodnie z Regulaminem Cmentarzy Komunalnych, niewniesienie stosownej opłaty na następne 20 lat przez zainteresowane osoby bądź instytucje daje Zakładowi prawo do likwidacji grobu (pełna treść regulaminu poniżej).

Szczegółowe informacje dotyczące ważności opłat oraz ich uiszczania można uzyskać w siedzibie ZUK Tworóg Sp. z o.o.

Zdjęcia

Cmentarz w Tworogu
Cmentarz w Tworogu
Cmentarz w Boruszowicach
Cmentarz w Boruszowicach