Nieczystości płynne

ZUK Tworóg z obszarów nie objętych siecią kanalizacji prowadzi wywóz nieczystości płynnych przy użyciu samochodu asenizacyjnego o pojemności do 10,0 m3.

Cennik usług (obowiązuje od 02.01.2020 r.):

Close Menu
Skip to content