Odpady stałe

TERMINY wywozu nieczystości stałych - I półrocze 2020

Harmonogram wywozu dla klientów, którzy posiadają odrębne umowy z ZUK-Tworóg:

Klienci, którzy składali deklaracje w Urzędzie Gminy będą obsługiwani wg terminów: Sprawdź terminy.

ZBIÓRKA ODPADÓW GROMADZONYCH SELEKTYWNIE

W trosce o środowisko naturalne, oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, ZUK Tworóg sp. z o.o. wprowadził na terenie Gminy Tworóg system zbiórki selektywnej odpadów. Segregacja odpadów następuje bezpośrednio w gospodarstwach domowych, poprzez wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych: opakowań szklanych, z tworzyw sztucznych oraz papieru. Równocześnie prowadzona jest akcja zbiórki baterii. Specjalne pojemniki są rozmieszczone w: – siedzibie ZUK Tworóg Sp. z o.o. (Kasa); – punktach handlowych i placówkach oświatowych tj.: szkoły, przedszkola itp.; – innych oznakowanych punktach.

Cennik usług (obowiązuje od 01.02.2019 r.):

Close Menu
Skip to content