Zakład Usług Komunalnych - Tworóg Sp. z o.o.

 • ul. Zamkowa 16
  42-690 Tworóg
 • Tel./Fax: 32 284 67 93
 • E-Mail: biuro@zuktworog.pl
 • NIP: 645-000-67-50
  BDO: 000015039
  REGON: 276273209
  KRS: 0000137595 (Sąd Rejonowy w Gliwicach,
  X Wydział Gospodarczy KRS)
 • KONTO: Bank Spółdzielczy Tworóg
  30 8466 0002 0000 2134 2000 0001
 • Godziny urzędowania:
  Administracja:
  • poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
  Kasa:
  • poniedziałek - piątek 9:00 - 12:00

Telefoniczny System Obsługi Klienta

Dzwoniąc pod jeden z podanych numerów telefonów należy wybrać numer wewnętrzny:

 1. Wywóz nieczystości płynnych
 2. Wywóz nieczystości stałych – PSZOK
 3. Uzgodnienia wodno-kanalizacyjne
 4. Rozliczenia za wodę i ścieki
 5. Mieszkania komunalne
 6. Księgowość i kadry
 7. Sekretariat

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW TWORÓG
Dyspozytor całodobowy: 32 285 73 67